Mečislovas Jučas - Vytautas Didysis

Undefined
Aprašymas: 

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, XVIII tomas 
 
Antra pataisyta laida
Ši profesoriaus Mečislovo Jučo knyga yra pirmoji autorinė monografija apie Vytautą Didįjį kaip Lietuvos valdovą, jo plačią veiklą ir jos rezultatus, lemtingus Lietuvos valstybės raidai ir likimui.
 
Redaktorė Rima Versiackaitė
Korektorė Indrė Makauskaitė
Dizainas ir maketavimas Giedrė Ringelevičienė, Saulius Marteckas
Iliustracijas parinko Mindaugas Šapoka
Fotografai Vytautas Abramauskas, Piotr Kłosek
Leidybos koordinatorė Laima Kunickytė
 
Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai 
Partneris Lietuvos dailės muziejus
 
Vilnius, 2013
191, [1] p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 1 000 egz. ISBN 978-609-8061-24-6

SKU: 978-609-8061-24-6
Price: 6,50 €