Lietuva - Italija. Šimtmečių ryšiai

Undefined
Aprašymas: 

Lietuvos ir Italijos ryšiai atsispindi įspūdinguose materialiuosiuose paminkluose bei gausiuose rašytiniuose šaltiniuose, jie minimi ir aptariami daugelyje Lietuvos politinės, taip pat kultūros ir meno istorijos sintezių, studijų, straipsnių, katalogų, populiarių publikacijų. Tačiau iki šiol nebuvo bandoma plačiau apibendrinti šių glaudžių bei įvairiapusių istorinių ryšių tarp Italijos, kaip Renesanso ir Baroko epochų Europos politinio centro ir kultūros bei meno tradicijų gimtinės, ir Lietuvos, susikūrusios lotyniškosios ir bizantiškosios civilizacijų paribyje. Konferencijos tema aktuali ir tuo aspektu, kad Lietuva laikyta ir laikoma ryčiausiu bei šiauriausiu katalikiškosios kultūrinės ir meninės tradicijos, Viduriniais amžiais ir ankstyvaisiais Naujaisiais laikais sklidusios ir siejamos pirmiausia su Italija, forpostu.
 
Todėl konferencija siekiama pateikti mokslines įžvalgas, apibendrinimus apie įvairiapusius Lietuvos ir Italijos ryšius nuo seniausių laikų iki šių dienų: nuo Gintaro kelio iki Eimunto Nekrošiaus ir nuo lietuvių kilmės iš romėnų legendos iki popiežiaus Jono Pauliaus II vizito. Pagrindiniai temų laukai – tai politiniai, diplomatiniai, bažnytiniai, kultūriniai, meniniai saitai, konfesinių ryšių svarba meniniams procesams. Svarbiausi dėmesio objektai – archeologiniai duomenys, istoriniai faktai, procesai, asmenybės bei kultūrinio ir meninio paveldo paminklai, sukurti Lietuvoje italų meistrų arba importuoti į Lietuvą, taip pat lituanistiniai objektai Italijoje. Pagrindinis chronologinis konferencijos tematikos akcentas – tai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyvavimo laikai.

SKU: LTITA
Kaina: 39,00 €