Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dvaro sąskaitų knygos (1494–1504)

Lietuvių
Aprašymas: 

Leidinyje publikuojamos trys ankstyviausios Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio (1461–1506) dvaro sąskaitų knygos, kuriose yra daug vertingos informacijos apie Aleksandro Jogailaičio dvaro gyvenimą. Tekstai skelbiami lotynų ir lietuvių kalbomis.

Lotyniškus tekstus parengė Darius Antanavičius, Rimvydas Petrauskas
Vertimus atliko ir paaiškinimus parengė Mintautas Čiurinskas, Nijolė Klingaitė-Dasevičienė,
Sigitas Narbutas, Rimvydas Petrauskas
Rodykles parengė Darius Antanavičius, Rimvydas Petrauskas
Redagavo Dovilė Svetikienė
Recenzavo prof. habil. dr. Antanas Tyla, prof. dr. Irena Valikonytė
Maketavo Rimvydas Mockus
Išleido Pilių tyrimo centras „Lietuvos pilys“
Vilnius, 2007
512 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-9986-9071-5-2

SKU: SASK
Kaina: 15,93 €