Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų

Undefined
Aprašymas: 

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, VII tomas

Tarptautinės parodos „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų“ katalogas, skirtas Lvovo ir Lucko muziejuose saugomai lituanistinei portretų kolekcijai pristatyti. Leidinyje skelbiami straipsniai apie Lietuvos ir Ukrainos istorinius ryšius, portretų atsiradimo ir kolekcijų formavimosi Ukrainos muziejuose istoriją, jų meninę vertę bei restauravimo procesą. Publikuojami 86 Lietuvos valdovų ir didikų (Višnioveckių, Sanguškų, Radvilų, Sapiegų, Chodkevičių, Pacų ir kt.) portretai ir jų aprašymai.

Katalogas išleistas lietuvių kalba. Taip pat leidinyje anglų ir ukrainų kalbomis pateikiami įvadiniai tekstai, moksliniai straipsniai, iliustracijų aprašymai ir pagrindiniai duomenys apie eksponatus.

Sudarytojai dr. Vydas Dolinskas, Birutė Verbiejūtė
Leidybos koordinatorės Birutė Verbiejūtė, Laima Zulonė
Redaktoriai Gintarė Petuchovaitė-Majauskė, Ilona Čiužauskaitė, Albina Strunga, Vasil Kapkan
Vertimas į lietuvių kalbą Vasil Kapkan
Vertimas į ukrainų kalbą Vasil Kapkan
Vertimas į anglų kalbą Albina Strunga
Katalogo dizainas ir maketavimas Saulius Marteckas
Katalogo tekstų autoriai Reda Bružaitė, Vydas Dolinskas, Dalia Tarandaitė, Algimantas Vaineikis, Birutė Verbiejūtė
Fotografai Vytautas Abramauskas, Mindaugas Kaminskas, Mantas Matuiza, Vilma Šileikienė

Išleido Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Vilnius, 2012
336 p., iliustruota
Spausdino UAB „Standartų spaustuvė“, tiražas 500 egz. ISBN 978-609-8061-18-5

SKU: 978-609-8061-18-5
Kaina: 12,00 €